Ctrl/Cmd + P
tuş kombinasyonu ile yazdırabilirsiniz.

Tanımlı Cihaz Silme

Cihaz sahibi sildiğinde cihaz veri tabanından silinir.

Silme işlemini, uygulamanızdaki Ayarlar>Cihaz Ayarları menüsü altından ulaşabilirsiniz.
Davetli misafir silme işlemi yaptığında cihaz sadece kendi listesinden silinir.